Konsten att hitta en väg framåt
Med ett beprövat material, baserat på kunskap och lång erfarenhet har psykolog och organisationskonsult Ralph Stenbäcker hjälpt många företag och individer att lösa problem som orsakar vantrivsel och energiförlust.
Med en bakgrund som bland annat anstaltschef och rektor startade Ralph sin egen verksamhet i början på 90-talet. Sedan dess har han jobbat med allt från företagsutveckling till chefsstöd och gruppdynamik.
– Jag är även specialiserad på grava personlighetsstörningar och har mycket handledningar och utredningar gentemot svåra chefsärenden, säger Ralph och understryker att det aldrig finns några enkla standardlösningar utan att det krävs grundligt förarbete och olika åtgärder från fall till fall.

Ralph Stenbäcker arbetar mot företag och kommuner i hela Sverige och Norge. Men det händer även att kunder flyger in från andra länder i Europa för att söka hans hjälp.
– De uppdrag jag jobbar med handlar ofta om konfidentiella saker där jag absolut inte ska visa i vilket syfte jag besöker en organisation. Det är en stor förtroendefråga, säger Ralph som även håller föreläsningar för många hundra åhörare inom psykologi och organisationsfrågor.

Psykolog & organisationskonsult Ralph Stenbäcker

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 070-5565242


Email:
ralph.stenbacker@telia.com

Hemsida:
www.ralphstenbacker.se

Adress:
Psykolog & organisationskonsult Ralph Stenbäcker
Herrhagsv. 10
19331 Sigtuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN